+389 75 211 477

ИНОВАТИВНОСТ

Од идеа до реалност

СИГУРНОСТ

Партнер на кој може да верувате

КВАЛИТЕТ

Долгогодишно искуство и реноме

КОНТАКТ СО НАС

Друштво за производство, трговија и услуги ГИПСДИЗАЈН-ИНЖЕНЕРИНГ АРТ увоз-извоз ДООЕЛ Прилеп

АДРЕСА: ИЦЕ БАЛКАНСКИ 8, 7500, ПРИЛЕП

ТЕЛЕФОН +389 75 211 477 +389 70 548 403 

РАБОТНО ВРЕМЕ : 08:00-16:30 ОД ПОНЕДЕЛНИК ДО САБОТА