МОДЕРЕН ДИЗАЈН

стоиме на ваше располагање за  вашите замисли

УНИКАТЕН ДИЗАЈН

стоиме на ваше располагање за  вашите замисли

УНИКАТЕН ДИЗАЈН

стоиме на ваше располагање за  вашите замисли

КОИ СМЕ НИЕ

Друштво за производство, трговија и услуги ГИПСДИЗАЈН-ИНЖЕНЕРИНГ АРТ увоз-извоз ДООЕЛ Прилеп е компанија која се занимава со 3D проектирање и изведба на кнауф систем спуштени плафони, скриени светла, тавански соби, шанкови, сводови, фигури и се од гипс картон, машинско глетовање и шлајфање на глет маса, декоративни малтери (абриби), молеро фарбарски услуги (машински молерај), изработка на термо фасади, цементни кошулици, класична малтарија, машинска малтарија, монтажа на ламинат и паркет, керамички плочки, монтажа на природен и вештачки камен, монтажа на санитарија, електро инсталација, водовод и канализација и сите завршни работи во градежништвото.

ИЗВЕДБИ НА ГИПС КАРТОН ИНСТАЛАЦИИ

ИЗГРАДБИ НА ТЕРМО И ДЕМИТ ФАСАДИ

МОЛЕРО ФАРБАРСКИ УСЛУГИ

ИНСТАЛАЦИЈА НА СПУШТЕНИ ТАВАНИ

ГИПС КАРТОН СИСТЕМИ

Гипс картон ѕидните облоги во комбинација со метална потконструкција и термоизолација од стаклена или камена волна, значително ја зголемуваат топлотно звучната изолација на објектот… Со тоа покрај естетски прифатливите решенија, заштедувате енергија, која за неколку години ќе ги врати вложените средства…

Како алтернатива за класичните масивни ѕидови се изработуваат ѕидови од гипскартон облоги. Плочите лесно се прилагодуваат на структурата на објектот и пружаат одлична топлотна и звучна изолација. Прикачувањето на тешките ѕидни товари како полици и плакари се изведува без тешкотија. Водоводните и електричните инсталации лесно и без проблем се монтираат во меѓупросторот на преградниот ѕид или ѕидната облога.

Од гипс картон изработуваме: спуштени плафони, преградни ѕидови, естетски изведби, поткровја, декоративни апликации, облоги, сводови, каскади, скриени светла, шанкови, камини, опшивка на врати и прозори, глетување.

БОГАТО ПОРТФОЛИО

ГИПСДИЗАЈН-ИНЖЕНЕРИНГ АРТ е компанија која работи повеќе од 8 години и зад која стојат многубројни успешно завршени проекти. Уште од почетокот на својата работа, ГИПСДИЗАЈН-ИНЖЕНЕРИНГ АРТ се позиционира на пазарот, како стручно-ориентирана компанија, која професионално се занимава со работи од областа на градежните изведби и изведба на станбено-деловни објекти, стручен надзор при градба, воедно и со трговија со градежни материјали.

ИНОВАТИВНОСТ

Од идеа до реалност

СИГУРНОСТ

Партнер на кој може да верувате

КВАЛИТЕТ

Долгогодишно искуство и реноме